Αναθεώρηση Motley Fool Options 2022

13
Αναθεώρηση Motley Fool Options 2022

Πλήρης αναθεώρηση επιλογών Motley Fool

Ας συζητήσουμε εν συντομία τη μητρική εταιρεία, Motley Fool, πριν προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Όταν ο David Gardner και ο Tom ίδρυσαν αυτήν την εταιρεία το 1993, ήταν ήδη ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι βασικές προτεραιότητες της εταιρείας είναι τα νέα της αγοράς και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες premium μετοχών. Το Rule Breaker και το Stock Advisor είναι δύο υπηρεσίες που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε με την επωνυμία. Οι επιλογές μετοχών που παρέχονται από τις υπηρεσίες έχουν ιστορικό υπεραπόδοσης της αγοράς τα τελευταία 20 χρόνια.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας Motley Fool σας βάζει στον δρόμο της επιτυχίας. Μεταβαίνοντας στο Motley Fool Options, το οποίο είναι μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε με συγκεκριμένους εμπόρους επιλογών. Προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές επιλογών, το πρόγραμμα εισήχθη το 2009 και στηρίχθηκε στη δημοτικότητα του Motley Fool.

Αν και αυτή η υπηρεσία έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, οι επιλογές για εκπαίδευση και ειδοποιήσεις ξεχωρίζουν.