Εγγραφείτε τώρα – Διαδικτυακή εκδήλωση „Διαλογή ανακυκλώσιμων από υπολειμματικά απόβλητα“ στις 30 Μαΐου 2022

10
Εγγραφείτε τώρα – Διαδικτυακή εκδήλωση „Διαλογή ανακυκλώσιμων από υπολειμματικά απόβλητα“ στις 30 Μαΐου 2022

Κάντε κλικ ΕΔΩ προς την κανω ΕΓΓΡΑΦΗ.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα δικαίως δίνει έμφαση στη χωριστή συλλογή απορριμμάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανακύκλωσή τους. Για πολλά χρόνια, η εμπειρία με τη διαλογή ανακυκλώσιμων μικτών απορριμμάτων αποδείχθηκε λίγο-πολύ ανίκανη να παραδώσει υλικά της απαιτούμενης ποιότητας για τις αγορές ανακύκλωσης, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, για ορισμένα βασικά υλικά. Για άλλα, όπως τα πλαστικά, για τα οποία η ικανότητα διαλογής έχει βελτιωθεί σημαντικά, και για τα οποία το μερίδιο στα υπολειμματικά απόβλητα αναμένεται να έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, η δυνατότητα εξαγωγής (πρόσθετων) υλικών για ανακύκλωση αποδεικνύεται τώρα ξεκάθαρα

Σε χώρες όπου έχουν τεθεί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο μηδέν, υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από την καύση υλικών που προέρχονται από ορυκτά υλικά, όπως τα πλαστικά και τα συνθετικά υφάσματα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαλογή πλαστικά (αλλά και άλλα ανακυκλώσιμα) από τη ροή των υπολειμματικών αποβλήτων ως στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τα απόβλητα.

Η περίπτωση αναθεώρησης της υπάρχουσας προσέγγισης για τη διαχείριση των υπολειμματικών αποβλήτων ώστε να συμπεριλάβει τη διαλογή των υπολειμματικών αποβλήτων εξετάζεται τώρα σαφώς σε ορισμένες τοποθεσίες.

ο Διαλογή ανακυκλώσιμων από υπολειμματικά απόβλητα» διαδικτυακή εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία για ανοιχτό διάλογο σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής εφαρμογής συστημάτων διαλογής μικτών αποβλήτων (MWS) σε όλα τα υπολειμματικά (δημοτικά και ενδεχομένως άλλους παρόμοιους τύπους) απόβλητα κατά την επερχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα.

Πλήρης ατζέντα και ομιλητές ΕΔΩ.

Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ έως τις 29 Μαΐου 2022.

Schreibe einen Kommentar