Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την κρίση εμπορίου πλαστικών απορριμμάτων της ΕΕ με την πρόταση, αλλά αδυνατεί να φέρει την κατάλληλη απάντηση

10
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την κρίση εμπορίου πλαστικών απορριμμάτων της ΕΕ με την πρόταση, αλλά αδυνατεί να φέρει την κατάλληλη απάντηση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει τους ισχύοντες κανόνες για τις εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων της ΕΕ, αλλά οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ σημειώνουν σημαντικά κενά και χρειάζονται διευκρινίσεις.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρόταση του Κανονισμού της ΕΕ για τη Μεταφορά Απορριμμάτων, με στόχο «να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν εξάγει τις προκλήσεις της για τα απόβλητα σε τρίτες χώρες». Ωστόσο, παρά ορισμένες ενδιαφέρουσες διατάξεις, οι τρέχουσες προτάσεις αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν επαρκώς την κλίμακα και τον αντίκτυπο του εμπορίου αποβλήτων.

Η πρόταση ακολουθεί έκκληση για απαγόρευση των εξαγωγών πλαστικών απορριμμάτων από 36 ευρωβουλευτές και 89 οργανώσεις που έχουν υπογράψει το μανιφέστο εμπορίου πλαστικών απορριμμάτων της ΕΕ BFFPκαι Ο Επίτροπος Sinkevicius επικαλείται την επιθυμία της ΕΕ να θεσπίσει φιλόδοξους κανόνες για τα απόβλητα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης εμπορίου απορριμμάτων της συμμαχίας Rethink Plastic που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Επί μακρόν επικρίθηκε για την πρακτική της όσον αφορά τις αποστολές απορριμμάτων, ιδίως πλαστικών, η ΕΕ έχει κληθεί πολλές φορές να λάβει φιλόδοξα μέτρα για να τερματιστεί αυτή η κρίση που προκαλεί σημαντικές βλάβες στην υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία στις χώρες υποδοχής.

Η τρέχουσα πρόταση είναι ένα βήμα πάνω από τα ισχύοντα μέτρα. Ωστόσο, η ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική και κυκλική λύση, τονίζουν οι ειδικοί ΜΚΟ, είναι να αντικατοπτριστεί η αυξανόμενη κίνηση των χωρών υποδοχής στην απαγόρευση του εμπορίου πλαστικών απορριμμάτων και να αναλάβει η ΕΕ την ευθύνη για τα υψηλά επίπεδα αποβλήτων που παράγει απαγορεύοντας όλα τα επιπλέον Εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων της ΕΕ.

Η επιλογή να περιοριστούν επί του παρόντος μόνο ορισμένες εξαγωγές πλαστικών σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, καθώς και η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με ορισμένα προτεινόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εξαιρέσεων στις εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων, των απαιτήσεων ανεξάρτητου ελέγχου και της τρέχουσας αντίστασης της ΕΕ στην πλήρη μεταφορά της Βασιλείας στο εθνικό δίκαιο Η Σύμβαση απλώς αποδυναμώνει περαιτέρω τους προτεινόμενους κανόνες.

«Η Σύμβαση της Βασιλείας καλεί όλες τις χώρες να είναι αυτάρκεις στη διαχείριση των απορριμμάτων», δήλωσε ο Jim Puckett, Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Δράσης της Βασιλείας. «Σίγουρα, η ΕΕ, η οποία διαθέτει πολύ καλούς πόρους σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει να είναι μεταξύ της πρώτης ομάδας εθνών που θα επιτύχει πλήρη αυτάρκεια ως προς τα απόβλητα και θα σταματήσει να παίζει το παιχνίδι του παγκόσμιου εμπορίου απορριμμάτων. Πρέπει να υιοθετήσουν μια απαγόρευση χωρίς εξαιρέσεις για την περίοδο εμπορίας απορριμμάτων».

Οι ΜΚΟ υπογραμμίζουν επίσης τη σημαντική δυνατότητα συνέχισης των παράνομων πρακτικών εμπορίου πλαστικών απορριμμάτων στο πλαίσιο των ισχυόντων προτεινόμενων μέτρων, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν πλήρως τις τρέχουσες νομοθετικές ή εκτελεστικές αδυναμίες ως προς αυτό.

«Αυτή η πρόταση κάνει κάποια πράγματα πολύ σωστά και κάποια πράγματα πολύ λάθος», δήλωσε ο Tim Grabiel, Ανώτερος Δικηγόρος στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Ερευνών. «Ενώ επαινούμε την Επιτροπή για τη συνέχιση της λήψης μέτρων για τον περιορισμό των εξαγωγών πλαστικών απορριμμάτων σε χώρες εκτός του ΟΟΣΑ και την ενίσχυση της ανεξάρτητης παρακολούθησης, η έλλειψη διαδικασιών συναίνεσης για τις μετακινήσεις πλαστικών απορριμμάτων εντός της ΕΕ θα δημιουργήσει νέους χώρους απόρριψης και θα επιδεινώσει το παράνομο εμπόριο».

«Η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, εάν ενισχυθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει στο πιο φιλόδοξο νομοθετικό κομμάτι για το εμπόριο πλαστικών απορριμμάτων στον κόσμο». πρόσθεσε ο Pierre Condamine, Υπεύθυνος Πολιτικής Εμπορίου Αποβλήτων στη Zero Waste Europe. «Είναι πλέον στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών της ΕΕ να αυξήσουν τη φιλοδοξία της πρότασης και να την καταστήσουν κατάλληλη για την πρόκληση που επιδιώκει να αντιμετωπίσει».

Schreibe einen Kommentar