Η Kufatilia δραστηριοποιείται τώρα στην επαρχία Lualaba που παράγει κοβάλτιο, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

0
Η Kufatilia δραστηριοποιείται τώρα στην επαρχία Lualaba που παράγει κοβάλτιο, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Τύποι περιστατικών που μπορούν να αναφερθούν:

1. Ατύχημα (κατάρρευση λάκκου, τραυματισμός, χρήση εκρηκτικών, πλημμύρα…)

2. Βία ή κλοπή (πράξεις βασανιστηρίων, σεξουαλική βία, λεηλασία, παρουσία ένοπλων ομάδων, καταναγκαστική εργασία, απαγωγή…)

3. Παιδική εργασία (επιφανειακές ή υπόγειες εκσκαφές, μεταφορά ορυκτών…)

4. Περιβαλλοντικά θέματα (χρήση υδραργύρου, ρύπανση των υδάτων, αποψίλωση δασών, λαθροθηρία…)

5. Διαφθορά ή απάτη (δωροδοκία, παράνομη φορολογία, θέματα ιχνηλασιμότητας, μη δήλωση παραγωγής…)

6. Παράνομα οδοφράγματα (δωροδοκία, παράνομη φορολογία, κατάχρηση εξουσίας, βία…)

7. Άλλο

Κατά την αναφορά ενός περιστατικού στην Kufatilia, ο πληροφοριοδότης καλείται επίσης να προσδιορίσει πόσα άτομα επηρεάζονται, ποιος είναι υπεύθυνος, πού και πότε συνέβη το περιστατικό.

Schreibe einen Kommentar