Μια βαθύτερη κατάδυση στην προπονητική ικανότητα

14
Μια βαθύτερη κατάδυση στην προπονητική ικανότητα

Η αποτελεσματικότητα του coaching εξαρτάται από την ικανότητα του προπονητή και τη δέσμευση του πελάτη να δημιουργήσει τη δική του ουσιαστική αλλαγή. Μια βαθύτερη κατάδυση στην προπονητική ικανότητα

Από την πλευρά του προπονητή, οι τομείς δεξιοτήτων που είναι συνήθως μια μεγάλη αλλαγή περιλαμβάνουν την ικανότητα να είναι πλήρως παρών στον πελάτη και να ακούει σε όλα τα επίπεδα για μεγαλύτερη κατανόηση. Αυτό από άποψη υποστηρίζει την επικοινωνία του προπονητή με τον πελάτη χρησιμοποιώντας λέξεις που λειτουργούν για τον πελάτη.

Ένας καλά εκπαιδευμένος προπονητής θα ενδιαφέρεται και θα περιεργάζεται τον πελάτη. Ο εκπαιδευμένος προπονητής θα γνωρίζει το πλαίσιο και την κουλτούρα του πελάτη και πώς αυτό τον επηρεάζει. Ο προπονητής ακούει τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Ένας εκπαιδευμένος προπονητής θα παρατηρεί αλλαγές στη στιγμή και τα μοτίβα με την πάροδο του χρόνου. Ο εκπαιδευμένος προπονητής θα εξερευνήσει τις αντιλήψεις και θα επεκτείνει τη σκέψη για να εξετάσει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ένας εκπαιδευμένος προπονητής γνωρίζει πώς σκέφτεται ο πελάτης και πώς αλληλεπιδρά με τους άλλους. Ο εκπαιδευμένος προπονητής χρησιμοποιεί λέξεις που λειτουργούν με βάση την προσωπικότητα και το μαθησιακό στυλ του πελάτη. Ένας καλά εκπαιδευμένος προπονητής θα προκαλέσει τον περιορισμό της σκέψης και της αρνητικότητας. ο προπονητής συνεργάζεται με τον πελάτη έτσι ώστε να εστιάζουν μπροστά και να δημιουργούν προληπτικά την επιτυχία που επιλέγουν.

Μπορεί να φαίνεται ότι αυτό που κάνει ένας εκπαιδευμένος προπονητής περιλαμβάνει απλές και προφανείς δεξιότητες. Η εμπειρία δείχνει ότι η εντατική εκπαίδευση προπονητή είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα του προπονητή.

Schreibe einen Kommentar