Νέο 5ετές έργο με στόχο να ενδυναμώσει τις κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών να προάγουν τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των φυσικών πόρων της Τανζανίας

0
Νέο 5ετές έργο με στόχο να ενδυναμώσει τις κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών να προάγουν τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των φυσικών πόρων της Τανζανίας

Το 2022, το IPIS ξεκίνησε νέες εργασίες σχετικά με τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα του τομέα των φυσικών πόρων στην Τανζανία.

Το νέο μας πενταετές έργο „Ενδυνάμωση των κοινοτήτων της Τανζανίας και της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διακυβέρνηση των φυσικών πόρωνβασίζεται στην τεχνογνωσία που αναπτύσσει το IPIS στον τομέα εξόρυξης μικρής και μεγάλης κλίμακας της Βόρειας Τανζανίας, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των αρχών «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα» σε διάφορους οικονομικούς τομείς της χώρας.

Κεντρικό στοιχείο του νέου μας έργου είναι το δυνατόςning του Οργανώσεις και κοινότητες της κοινωνίας των πολιτών της Τανζανίας ως κάτοχοι δικαιωμάτων στη διακυβέρνηση φυσικών πόρωνμιπροκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για όλους.

Για να το πετύχουμε αυτό, θα υλοποιήσουμε μια σειρά δραστηριοτήτων τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με Δικηγόροι Χωρίς Σύνορακαι των Τανζανών εταίρων μας Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα Τανζανία και Σημαία Rasilimali.

Οι δραστηριότητες θα τροφοδοτηθούν τρεις αλληλένδετες περιοχές αποτελεσμάτων:

  1. Τεκμηρίωση: τεκμηρίωση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εξόρυξης πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση σε δεδομένα βάσης που βασίζονται στην κοινότητα
  2. Θεραπεία: προώθηση βελτιωμένης πρόσβασης σε ένδικα μέσα και δικαιοσύνη
  3. Υπεράσπιση: διευκόλυνση των διαλόγων που βασίζονται σε τεκμήρια και της δέσμευσης με κυβερνητικούς και εταιρικούς φορείς για την προώθηση της καλής διακυβέρνησης των φυσικών πόρων

Γεωγραφικά, θα επικεντρώσουμε την εργασία μας στον τομέα των φυσικών πόρων σε τέσσερις από τις πλούσιες σε πόρους βόρειες περιοχές της Τανζανίας: Mara, Shinyanga, Manyara και Τάνγκα.

Αυτό που έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα

Τον Απρίλιο του 2022, ξεκινήσαμε το νέο έργο φέρνοντας την ομάδα (πίσω) μαζί για μια σειρά εργαστήρια έναρξης έργου στο Νταρ ες Σαλάμ.

IPIS, Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα Τανζανία (BHRT)
Συναντήσεις έναρξης του έργου HakiRasilimali

Από τότε, εργαζόμαστε σε ένα βασική αξιολόγηση για το έργο, χαρτογράφηση και ανάλυση του τρέχοντος πλαισίου, πλαισίων, ενδιαφερομένων, ευκαιριών, προκλήσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση των φυσικών πόρων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό επίπεδο και στις τέσσερις επιλεγμένες εστιακές περιοχές (Shinyaga, Mara, Manyara και Tanga). Από τον Ιούλιο του 2022, επισκέψεις πεδίου εφαρμογής σε αυτές τις τέσσερις εστιακές περιοχές έχουν συνεχιστεί, ενημερώνοντάς μας για τους σημερινούς τομείς προτεραιότητας, τα θέματα και τους βασικούς τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Συνεντεύξεις επισκέψεων πεδίου εφαρμογής στο Tarime, στην περιοχή Mara

Στην περιοχή Mara, το BHRT και το IPIS έχουν ενταχθεί σε μια ομάδα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Τανζανίας που ασχολούνται με Το ορυχείο North Mara της Barrick Gold Corporation.

Το ορυχείο χρυσού North Mara, που βρίσκεται στην περιοχή Tarime της Mara, είναι μία από τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις εξόρυξης χρυσού της Τανζανίας. Εδώ και χρόνια, το ορυχείο συνδέεται με καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω ενεργειών ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλειας, σε θέματα ρύπανσης των υδάτων και διαχείρισης απορριμμάτων που προκάλεσαν εντάσεις με τις αρχές της Τανζανίας το 2019 και στις τεταμένες σχέσεις με τις κοινότητες υποδοχής του ορυχείου North Mara. Νωρίτερα αυτό το έτος, ο εταιρικός επόπτης RAID μοιράστηκε τα ευρήματα του συνεχιζόμενες δολοφονίες και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τοποθεσία του ορυχείου, αντικρούοντας το Barrick’s αξιώσεις ριζικά βελτιωμένων κοινοτικών σχέσεων στην τοποθεσία της Βόρειας Μάρας. Από τότε που ανέλαβε την πλειοψηφία του ορυχείου τον Σεπτέμβριο του 2019, η Barrick έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τα παράπονα και να ανοικοδομήσει τις σχέσεις με τις κοινότητες υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών.

Τον Ιανουάριο του 2022, ένα διήμερο επίσκεψη της κοινωνίας των πολιτών στη θέση του ορυχείου North Mara διοργανώθηκε από το Γραφείο Κοινοτικών Σχέσεων του Barrick’s North Mara, στο οποίο συμμετείχαν οι BHRT και IPIS. Η επίσκεψη περιελάμβανε μια παρουσίαση των δράσεων που έλαβε ο Barrick για τον μετριασμό και τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ζητημάτων, μια ξενάγηση στον χώρο και μια συνάντηση με εκπροσώπους κοντινών κοινοτήτων που προσκλήθηκαν στην τοποθεσία του ορυχείου από τον Barrick North Mara. Η επίσκεψη επέτρεψε εισαγωγές και παρουσιάσεις επισκόπησης. Αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα απαιτούσε μια πιο μακροπρόθεσμη και ανεξάρτητα οργανωμένη παρουσία μέσα και γύρω από το ορυχείο.

Επίσκεψη της κοινωνίας των πολιτών στο χρυσωρυχείο Barrick North Mara

Μια δεύτερη επίσκεψη στον ιστότοπο για μια μεγαλύτερη ομάδα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών διοργανώθηκε από τον Barrick τον Ιούλιο του 2022. Το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε ενημερώσεις σχετικά με ζητήματα που τέθηκαν κατά την επίσκεψη του Ιανουαρίου και την ανάπτυξη προτεραιοτήτων για πιθανή περαιτέρω δέσμευση μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Τανζανίας και του Barrick North Mara. Τέτοιες δεσμεύσεις θα στοχεύουν στη διερεύνηση βιώσιμων λύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κοινοτική δέσμευση στο North Mara, προκειμένου να επιτευχθεί ένα περιβάλλον που είναι ωφέλιμο για τις κοινότητες καθώς και για την εταιρεία εξόρυξης.

Το IPIS προσβλέπει στη συνέχιση της παρακολούθησης των αναγκαίων προσπαθειών από την Barrick για αύξηση διαφάνεια σε σχέση με την περιβαλλοντική του παρακολούθηση, τον επιχειρησιακό μηχανισμό υποβολής παραπόνων και τη συνολική κατάσταση ασφάλειας γύρω από την τοποθεσία North Mara, καθώς και συμμετοχή σε διαρθρωτικό και ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών.

Τι έπεται

Το 2023 θα ξεκινήσουμε συλλογή δεδομένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις εξόρυξης πόρων σε Shinyaga, Mara, Manyara και Tanga. Θα ξεκινήσουν διάφορες δραστηριότητες τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων τόσο της χαρτογράφησης ευρύτερης κλίμακας όσο και των ειδικών περιπτωσιολογικών μελετών. Τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν σε συνεργασία με τους εταίρους του IPIS και επιλεγμένες, εκπαιδευμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που εδρεύουν στις εστιακές περιοχές του έργου. Αρκετά εργαστήρια και εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθεί για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μάθησης για την έρευνα των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε κοινότητες που επηρεάζονται από την εξόρυξη πόρων.

Για μελλοντικές αναφορές, χάρτες, ενημερώσεις, … ελέγξτε την ιστοσελίδα του έργου και τα κανάλια κοινωνικών μέσων IPIS #bizhumanrights #extractives #Tanzania

Ενδυνάμωση των κοινοτήτων της Τανζανίας και της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διακυβέρνηση των φυσικών πόρων», υλοποιείται από το IPIS, σε συνεργασία με τους Avocats Sans Frontières, Business and Human Rights Tanzania και HakiRasilimali, με την υποστήριξη της βελγικής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DGD).

Schreibe einen Kommentar