Οι 4 πυλώνες του να είσαι προπονητής

11
Οι 4 πυλώνες του να είσαι προπονητής

Οι 4 πυλώνες του να είσαι προπονητής

  1. Εκπαίδευση

Όπως σημειώθηκε στο προηγούμενο ιστολόγιο, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε επαγγελματικό και αυτό ισχύει σίγουρα για τους προπονητές δεδομένης της φύσης της δουλειάς. Σύμφωνα με την Διεθνής Ομοσπονδία Προπονητών, ICF, για να γίνετε μέλος απαιτείται να έχετε 60 ώρες εκπαίδευσης. Το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης, το ACC, απαιτεί 60 ώρες εκπαίδευσης, 100 ώρες προπονητικής εμπειρίας, 10 ώρες καθοδήγησης μέντορα, επιτυχή αξιολόγηση σε μία από τις συνεδρίες προπόνησης σε επίπεδο ACC και επιτυχία στην εξέταση CKA. Το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης, το PCC, απαιτεί 125 ώρες εκπαίδευσης, 500 ώρες προπονητικής εμπειρίας, 10 ώρες καθοδήγησης μέντορα, επιτυχή αξιολόγηση σε δύο από τις συνεδρίες καθοδήγησης σε επίπεδο PCC και επιτυχία στην εξέταση CKA. Το τρίτο επίπεδο πιστοποίησης, το MCC, απαιτεί την κατοχή του πιστοποιητικού PCC για 3 χρόνια, 200 ώρες εκπαίδευσης, 2500 ώρες προπονητικής εμπειρίας, 10 ώρες καθοδήγησης μέντορα, περάτωση αξιολόγησης σε δύο από τις συνεδρίες καθοδήγησης σε επίπεδο MCC και επιτυχία την εξέταση CKA.

  1. Ικανότητα

Μέσω της εκπαίδευσης προπονητή και της εμπειρίας, η ικανότητα στο Βασικές ικανότητες ενός προπονητή, που ερευνάται και ορίζεται από το ICF, αναπτύσσεται. Το επίπεδο ικανότητας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της καθοδήγησης.

  1. Ηθική

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει Κώδικας Δεοντολογίας. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της προπονητικής έχει υψηλότερα πρότυπα από ό,τι είναι παραδοσιακό σε άλλους κώδικες.

  1. Να εισαι

Το ποιος και το πώς είναι κάποιος ως άτομο είναι θεμελιώδες για την προπόνησή του. Το να είσαι αποτελεσματικός προπονητής περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της νοοτροπίας του coaching που σημαίνει να κρατάς τους πελάτες ως τον καλύτερο εμπειρογνώμονά τους και να συνεργάζεσαι μαζί τους χρησιμοποιώντας περιέργεια και ευελιξία. Το να είσαι περιλαμβάνει επίσης την πλήρη παρουσία στον πελάτη και την εστίαση σε αυτόν. Το να είσαι ανοιχτός, ευάλωτος, να έχεις αυτοπεποίθηση, να μπορείς να διαχειρίζεσαι έντονα συναισθήματα και να βολεύεις να μην ξέρεις είναι όλα στοιχεία του να είσαι προπονητής.

Οι πυλώνες του Being a Coach καθιστούν σαφές ότι εμπλέκονται πολλά και κάθε πυλώνας είναι απαραίτητος για να υποστηρίζει αποτελεσματικά ο coach την επιτυχία του πελάτη.

Schreibe einen Kommentar