Σαρωτής αποθεμάτων εμπορικών ιδεών

17
Σαρωτής αποθεμάτων εμπορικών ιδεών

Αναθεώρηση σαρωτή μετοχών Full Trade Ideas

Το Trade Ideas είναι ένας νέος τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων. Το λογισμικό της εταιρείας ενσωματώνει Τεχνητή Νοημοσύνη εκτός από πολλά παράθυρα που εμφανίζουν τις κύριες κινήσεις της ημέρας συναλλαγών.

Παρακολουθεί τις αγορές και κάνει συστάσεις τόσο για μακροπρόθεσμες όσο και για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.