Συνεδρία ανατροφοδότησης: Κοινή χρήση των αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο Shabunda

0
Συνεδρία ανατροφοδότησης: Κοινή χρήση των αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο Shabunda

Από το 2021, η IPIS αναλαμβάνει άλλη μια μεγάλης κλίμακας προσπάθεια χαρτογράφησης χώρων βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξης (ASM) στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), – σε συνεργασία μεΕΙΠΕΣκαι το Υπουργείο Ορυχείων του Κονγκό (μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του ΔΕΙΓΜΑ).

Το έργο στοχεύει να παράσχει σε παρατηρητές, παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αξιόπιστα δεδομένα για να κατανοήσουν τις βιοτεχνικές αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών και τη χρηματοδότηση συγκρούσεων σε 7 επαρχίες της ανατολικής ΛΔΚ (Ituri, Tshopo, Haut-Uele, North and South Kivu, Maniema και Tanganyika). Το IPIS προσπαθεί όλο και περισσότερο να μοιράζεται τα αποτελέσματα των ερευνών απευθείας με φορείς του Κονγκό κατά μήκος του ανάντη τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να κάνει τα αποτελέσματα πιο προσιτά και διαθέσιμα για αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, το IPIS θα μοιραστεί τα αποτελέσματα της έρευνάς του με αρκετούς επιτροπές παρακολούθησης της μεταλλευτικής δραστηριότητας – π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές Παρακολούθησης (CPS), Εδαφικές Επιτροπές Παρακολούθησης (CTS) ή Τοπικές Επιτροπές Παρακολούθησης (CLS). Αυτές οι επιτροπές αποτελούν ένα νομικό πλαίσιο εντός του οποίου οι τομεακές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και οι οικονομικοί φορείς συζητούν τακτικά τη συμμόρφωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και προτείνουν λύσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση του εξορυκτικού τομέα.

Μια πρώτη από αυτές τις στιγμές ανατροφοδότησης διοργανώθηκε στις 6ου τον Απρίλιο του 2022 στην επικράτεια Shabunda, στην επαρχία του Νότιου Kivu. Το κεντρικό σημείο IPIS Zacharie Bulakali Ntakobajira και ο πράκτορας SAEMAPE Mike Mudukwe μοιράστηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Μαρτίου 2022 με το Shabunda CTS.

Συνάντηση CTS στη Σαμπούντα στις 6 Απριλίου 2022

Οι συμμετέχοντες στο CTS ενδιαφέρθηκαν πολύ να ακούσουν για τα αποτελέσματα και επιβεβαίωσαν την ποιότητα των δεδομένων. Η παρουσίαση οδήγησε σε μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των στατιστικών παραγωγής, ερωτήματα σχετικά με το ευρύ φάσμα των (νόμιμων και παράνομων) φόρων στον τομέα ASM κ.λπ.

Επιπλέον, το CTS συζήτησε μια σειρά από άλλες προκλήσεις, όπως θέματα διαχείρισης τόσο εντός του CTS όσο και σε ορισμένες τοποθεσίες εξόρυξης, διακοινοτικές εντάσεις ή διαφωνίες μεταξύ των συνεταιρισμών και των εξορυκτικών αρχών.

Schreibe einen Kommentar